fSvjXcAa9J3OA
Home > 釜山の基本情報 > 地理

釜山(Busan)の行政区と洞

アルファベット順に並べてあります。

行政区 123456
北区
Buk-gu
徳川洞
Deokcheon-dong
金谷洞
Geumgok-dong
亀浦洞
Gupo-dong
華明洞
Hwamyeong-dong
万徳洞
Mandeok-dong
釜山鎭区
Busanjin-gu 
凡川洞
Beomcheon-dong
凡田洞
Beomjeon-dong
釜岩洞
Buam-dong
釜田洞
Bujeon-dong
田浦洞
Jeonpo-dong
草邑洞
Choeup-dong
堂甘洞
Danggam-dong
開琴洞
Gaegeum-dong
伽倻洞
Gaya-dong
田浦洞
Jeonpo-dong
楊亭洞
Yangjeong-dong
蓮池洞
Yeonji-dong
東区
Dong-gu
凡一洞
Beomil-dong
草梁洞
Choryang-dong
佐川洞
Jwacheon-dong
水晶洞
Sujeong-dong
東莱区
Dongnae-gu 
安楽洞
Allak-dong
福泉洞
Bokcheon-dong
漆山洞
Chilsan-dong
鳴臓洞
Myeongjang-dong
明倫洞
Myeongnyun-dong
楽民洞
Nangmin-dong
温泉洞
Oncheon-dong
社稷洞
Sajik-dong
寿安洞
Suan-dong
江西区
Gangseo-gu
凡方洞
Beombang-dong
鳳林洞
Bongnim-dong
天城洞
Cheonseong-dong
大渚洞
Daejeo-dong
大項洞
Daehang-dong
東仙洞
Dongseon-dong
江東洞
Gangdong-dong
九郎洞
Gurang-dong
花田洞
Hwajeon-dong
智士洞
Jisa-dong
竹洞洞
Jukdong-dong
竹林洞
Jungnim-dong
美音洞
Mieum-dong
鳴旨洞
Myeongji-dong
菉山洞
Noksan-dong
訥次洞
Nulcha-dong
生谷洞
Saenggok-dong
城北洞
Seongbuk-dong
食満洞
Singman-dong
新湖洞
Sinho-dong
松亭洞
Songjeong-dong
金井区
Geumjeong-gu
釜谷洞
Bugok-dong
青竜洞
Cheongnyong-dong
杜邱洞
Dugu-dong
金城洞
Geumseong-dong
久瑞洞
Guseo-dong
錦糸洞
Geumsa-dong
回東洞
Hoedong-dong
長箭洞
Jangjeon-dong
南山洞
Namsan-dong
老圃洞
Nopo-dong
五倫洞
Oryun-dong
書洞
Seo-dong
仙洞
Seon-dong
海雲臺区
Haeundae-gu 
盤松洞
Bansong-dong
盤如洞
Banyeo-dong
栽松洞
Jaesong-dong
中洞
Jung-dong
佐洞
Jwa-dong
石坮洞
Seokdae-dong
松亭洞
Songjeong-dong
佑洞
U-dong
中区
Jung-gu
寶水洞
Bosu-dong
富平洞
Bupyeong-dong
昌善洞
Changseon-dong
大昌洞
Daechang-dong
大庁洞
Daecheong-dong
東光洞
Donggwang-dong
光復洞
Gwangbok-dong
中央洞
Jungang-dong
南浦洞
Nampo-dong
新昌洞
Sinchang-dong
瀛州洞
Yeongju-dong
南区
Nam-gu
大淵洞
Daeyeon-dong
勘蛮洞
Gamman-dong
門峴洞
Munhyeon-dong
竜塘洞
Yongdang-dong
竜湖洞Yongho-dong 牛岩洞
Uam-dong
沙下区
Saha-gu
多大洞
Dadae-dong
堂里洞
Dangni-dong
槐亭洞
Goejeong-dong
甘川洞
Gamcheon-dong
旧平洞Gupyeong-dong下端洞
Hadan-dong
長林洞
Jangnim-dong
新平洞
Sinpyeong-dong
沙上区
Sasang-gu
厳弓洞
Eomgung-dong
徳浦洞
Deokpo-dong
甘田洞
Gamjeon-dong
掛法洞
Gwaebeop-dong
鶴章洞
Hakjang-dong
周礼洞
Jurye-dong
毛羅洞
Mora-dong
三楽洞
Samnak-dong
西区
Seo-gu
峨媚洞
Ami-dong
岩南洞
Amnam-dong
芙蓉洞
Buyong-dong
富民洞
Bumin-dong
忠武洞
Chungmu-dong
草場洞
Chojang-dong
東大新洞
Dongdaesin-dong
南富民洞
Nambumin-dong
西大新洞
Seodaesin-dong
土城洞
Toseong-dong
水營区
Suyeong-gu
広安洞
Gwangan-dong
望美洞
Mangmi-dong
民楽洞
Millak-dong
南川洞
Namcheon-dong
水営洞
Suyeong-dong
影島区
Yeongdo-gu
蓬莱洞
Bongnae-dong
青鶴洞
Cheonghak-dong
大橋洞
Daegyo-dong
大平洞
Daepyeong-dong
東三洞
Dongsam-dong
南港洞
Namhang-dong
新仙洞
Sinseon-dong
瀛仙洞
Yeongseon-dong
蓮堤区
Yeonje-gu
巨堤洞蓮山洞
機張郡
Gijang-gun
鉄馬面機張邑 日光面 長安邑鼎冠面


Home . 釜山旅行の基本情報 . 人物 . 歴史 . 乗り物 . 交通史 . 名所・旧跡 . 釜山の街角風景
. 釜山の街角今昔 . 街角今昔2 . 食べた物 . 昔の生活と文化 . 地下鉄駅名一覧